Istri Sholehah itu Istri YangTidak Banyak Menuntut Pada Suaminya, Yang Setuju Share Ya..

Trenz SharezIstri Sholehah itu tidak Banyak Menuntut Pada Suaminya, walau demikian ia lebih banyak terima bakal kekurangan suaminya

Istri Sholehah itu tidak mempermasalahan kedudukan suaminya yang lebih tinggi dibanding dianya, walau demikian semakin banyak berupaya untuk jadi istri yang senantiasa berbakti pada suaminya.

Istri Sholehah itu sedikit mempertanyakan posisinya dalam berumah tangga, walau demikian mengerti bah semuanya telah adalah tanggung jawabnya selalu untuk patuh pada suaminya.

Beberapa Sifat-sifat wanita Sholehah diantaranyab yaitu seperti berikut :

Pertama : Selekasnya menyahut dan ada jika di panggil oleh suami bila di ajak untuk terkait.

Karena karakter ini begitu diutamakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.


Nabi memerintahkan seseorang istri untuk selekasnya penuhi keinginan seorang suami dalam keadaan bagaimanapun. Bahkan juga beliau bersabda “Jika seseorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidur, lantas istri itu menampik. Lalu, suami itu menginap dalam kondisi geram, jadi istrinya itu dilaknat oleh beberapa malaikat sampai saat pagi. ”

Ke-2 : Tidak membantah perintah suami pada saat tidak bertentangan dengan syariat. Allah berfirman 

Jadi wanita yang saleh, adalah yang patuh pada Allah lagi pelihara diri289 saat suaminya tidak ada, oleh karena Allah sudah pelihara (mereka). (QS An-Nisaa : 34)

Qotadah rahimahullah berkata فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ " Yaitu wanita-wanita yang patuh pada Allah dan pada suami-suami mereka " (Ad-Dur al-Mantsuur 4/386)

Terkadang pendapat suami bertentangan dengan pendapat istri, karena pendapat istri tambah baik. Seorang istri yang sholehah sebaiknya ia mengemukakan gagasannya itu pada sang suami walau demikian ia mesti ingat sebenarnya semua ketentuan ada di tangan suami, apa pun keputusannya sepanjang tak bertentangan dengan syari'at.

Ketiga : Selalu tidak bermasam muka pada suami.

Ke empat : Selalu berupaya pilih pengucapan yang paling baik ketika bicara dengan suami.

Karakter ini begitu diperlukan dalam keutuhan rumah tangga, begitu kadang-kadang pengucapan yang lemah lembut lebih bernilai di segi suami dari banyak pelayanan. Dan demikian sebaliknya begitu kerap satu pengucapan kasar yang keluar dari mulut istri bikin suami dongkol dan melupakan kebaikan-kebaikan istri.

Yang jadi permasalahan kadang-kadang seseorang istri ketika bicara dengan bebrapa teman dekat wanitanya jadi ia berupaya pilih kalimat yang lembut, serta berupaya melindungi perasaan sahabat-sahabatnya itu tetapi tak sekian bila dengan suaminya.

Ke-5 : Tidak memerintahkan suami untuk kerjakan pekerjaan-pekerjaan wanita, seperti memasak, membersihkan, memandikan dan mencebok anak-anak.

Ke enam : Keluar tempat tinggal cuma dengan izin suami.

Ketujuh : Berhias cuma untuk suami.

Tidak seperti beberapa wanita yang cuma berhias ketika ingin keluar tempat tinggal sebagai hidangan santapan mata-mata nakal beberapa lelaki.

Kedelapan : Tidak membetulkan orang yg tidak diizinkan suami masuk/bertamu kedalam tempat tinggal.

Kesembilan : Melindungi saat makan serta saat istirahatnya kerana perut yang lapar bakal membikinkan darah cepat naik. Tidur yang kurang bakal menyebabkan keletihan.

Kesepuluh : Menghormati mertua dan kerabat keluarga suami.

Terlebih ibu mertua, yang sang suami begitu diutamakan oleh Allah untuk berbakti padanya. Seorang istri yang baik mesti mengalah pada ibu mertuanya, serta berupaya mengambil hati ibu mertuanya. Bukanlah jadi jadikan ibu mertuanya sebagai musuh, walau ibu mertuanya sering lakukan kekeliruan padanya atau menyakiti hatinya. Sekurang-kurangnya ibu mertua yaitu orang yang telah berumur lanjut dan juga ia yaitu ibu suaminya.

Kesebelas : Berupaya menentramkan hati suami bila suami bimbang, bukanlah jadi banyak menuntut pada suami hingga memberi beban suami

Ke-2 belas : Selekasnya mohon maaf bila lakukan kekeliruan pada suami, serta tak menunda-nundanya.

Nabi shallallahu 'alaihi bersabda :

 " Maukah saya kabarkan pada kalian…. mengenai wanita-wanita kalian masyarakat surga? Yakni wanita yang penyayang (pada suaminya), yang subur, yang senantiasa memberi manfaat pada suaminya, yang bila suaminya marah jadi iapun mendatangi suaminya lalu menempatkan tangannya di tangan suaminya seraya berkata, " Aku tak dapat tenteram tidur sampai engkau ridho kepadaku " (Dishahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah no 287)

Lantaran beberapa wanita mempunyai karakter angkuh, bahkan jadi demikian sebaliknya menanti suami yang mohon maaf padanya.

Ketiga belas : Mencium tangan suami ketika suami akan bekerja atau sepulang dari pekerjaan.

Ke empat belas : Ingin di ajak oleh suami untuk sholat malam, bahkan juga jika memang perlu mengajak suami untuk sholat malam.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

“Semoga Allah merahmati seseorang lelaki (suami) yang bangun di saat malam lantas kerjakan shalat serta ia bangunkan istrinya sampai istrinya juga shalat. Apabila istrinya malas, ia percikkan air ke berwajah. Serta mudah-mudahan Allah merahmati seorang wanita (istri) yang bangun di saat malam lantas kerjakan shalat dan ia membangunkan suaminya sampai suaminya juga shalat. Apabila suaminya malas, ia percikkan air ke berwajah. ” (HR Abu Dawud no 1308)

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda :

“Apabila seorang lelaki (suami) bangunkan istrinya di saat malam sampai keduanya kerjakan shalat atau shalat dua rakaat semua, jadi keduanya dicatat termasuk juga kelompok lelaki serta wanita yang berzikir. ” (HR Abu Dawud no 1309)

Dalam kisah yang di keluarkan An-Nasa`i dijelaskan dengan lafadz :

“Apabila seorang lelaki (suami) bangun di saat malam dan ia bangunkan istrinya lantas keduanya kerjakan shalat dua rakaat, jadi keduanya dicatat termasuk juga kelompok lelaki serta wanita yang banyak mengingat/berdzikir pada Allah. ”

Ke lima belas : Tidak menebarkan rahasia keluarga ditambah lagi rahasia ranjang!!. Bahkan juga berupaya tutup aib-aib suami, dan memberikan pujian pada suami supaya memberikan rasa sayang dan cintanya.

Ke enam belas : Tidak membentak atau mengeraskan nada dihadapan suami.

Ketujuh belas : Berupaya untuk berbentuk qona'ah (nerimo) hingga sedikit menuntut harta pada suami.

Kedelapan belas : Tidak tunjukkan rasa sedih ketika suami sedang bergembira, dan demikian sebaliknya tidak bergembira ketika suami tengah bersedih, walau demikian berupaya pandai mengikut situasi hatinya.

Kesembilan belas : Berupaya untuk memerhatikan kegemaran suami serta jangan pernah suami lihat suatu hal yang jelek dari dianya atau mencium suatu hal yg tidak enak dari badannya.

Ke-2 puluh : Berupaya mengatur duit suami dengan sebaik-baiknya serta tidak boros, hingga tak beli beberapa barang yg tidak dibutuhkan.

Ke-2 puluh satu : Tidak bercerita kecantikan serta beberapa karakter wanita yang lain pada suaminya yang menyebabkan suaminya dapat mengkhayalkan wanita itu, bahkan juga membanding-bandingkannya dengan wanita lain itu.

Ke-2 puluh dua : Berupaya memberikan nasehat suami dengan baik ketika suami terperosok dalam kemaksiatan, bukanlah jadi ikutan suami bermaksiat pada Allah, terlebih di saat saat ini yang sangat banyak kegemerlapan dunia yang tidak mematuhi syari'at Allah

Ke-2 puluh tiga : Melindungi pandangannya hingga berupaya tak lihat terkecuali ketampanan suaminya, hingga jadilah suaminya yang tertampan di hatinya serta kecintaannya tertumpu pada suaminya.

Tak seperti beberapa wanita yang sukai membanding-bandingkan suaminya dengan beberapa lelaki lain.

Ke-2 puluh empat : Lebih suka menetap dirumah, serta tidak sukai kerap keluar tempat tinggal.

Ke-2 puluh lima : Bila suami lakukan kekeliruan jadi tak melupakan kebaikan-kebaikan suami sampai kini. Bahkan juga sekali-kali tak keluarkan pengucapan yang menyaratkan bakal hal semacam ini. Dikarenakan paling besar yang mengakibatkan beberapa wanita dipanggang di api neraka yaitu ketika suami berbuat kekeliruan mereka melupakan dan memungkiri kebaikan-kebaikan suami mereka.

Sesudah membaca dan memerhatikan beberapa karakter diatas, sebaiknya seseorang wanita betul-betul menimbang-nimbang serta menilainya dianya. Bila beberapa besar beberapa karakter itu tercermin dalam dianya jadi sebaiknya ia bersukur pada Allah serta berupaya untuk jadi yang paling baik dan paling baik.

Walau demikian bila nyatanya umumnya beberapa karakter itu kosong dari dianya jadi sebaiknya ia ber-instrospeksi diri dan berupaya melakukan perbaikan dianya. Ingatlah kalau surga ada dibawah telapak kaki suaminya!!!

Pastinya seseorang suami yang baik mengerti kalau istrinya tidaklah bidadari seperti dianya juga tidaklah malaikat. Seperti dianya tak prima jadi jangan sampai ia menuntut supaya istrinya juga prima.


sumber:http://www.mediaonline69.com/2016/06/istri-sholehah-itu-tidak-banyak.html
loading...

0 Response to "Istri Sholehah itu Istri YangTidak Banyak Menuntut Pada Suaminya, Yang Setuju Share Ya.."

Post a Comment